Styczeń 2, 2019

Usługi geodezyjne

Zakres wykonywanych przez nas prac obejmuje:

 • Mapy do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej.
 • Modele terenu 3D.
 • Podziały nieruchomości (działek).
 • Rozgraniczenia nieruchomości.
 • Wyznaczenie granic działek ewidencyjnych.
 • Ustalenia granic działek ewidencyjnych
 • Wznowienia znaków granicznych.
 • Wykazy zmian danych ewidencyjnych.
 • Mapy i dokumentacje do celów prawnych.
 • Wykazy synchronizacyjne (równoważniki).
 • Tyczenia budynków i uzbrojenia terenu oraz innych obiektów.
 • Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, uzbrojenia.
 • Inwentaryzacje elementów zagospodarowania terenu.
 • Pomiary powierzchni mieszkań i lokali.
 • Kompleksowa obsługa inwestycji
 • Pomiary i obliczenia mas ziemnych.
 • Przekroje poprzeczne koryta rzek, wykonywane przy użyciu sonaru.
 • Inwentaryzacje zieleni.