Styczeń 2, 2019

Usługi dronem

Posiadamy kilka profesjonalnych dronów, w tym hexacopter oraz samolot o rozpiętości skrzydeł 2m.
Nasz operator posiada uprawnienia BVLOS oraz VLOS.
Jesteśmy w stanie kręcić filmy w rozdzielczości 4K, 60fps, 20mp kamerą.

Dokumentacja filmowa oraz fotograficzna :

 • Postępy inwestycji.
 • Skutki klęsk żywiołowych.
 • Inwentaryzacje mostów, budów, dróg, rurociągów.
 • Inspekcje dachów, kominów.
 • Zdjęcia oraz filmy z ziemi i powietrza.

Reality modeling, tworzenie modeli 3D obiektów na podstawie zdjęć.

 • Numeryczny model terenu (NMT) w postaci siatki trójkątów.
 • Chmury punktów (POD, LAS).
 • Ortofotomapy.
 • Obliczenia mas ziemnych.
 • Modele 3D małych obiektów, rzeźb oraz pomników.
 • Inwentaryzacje architektoniczne.
 • Generowanie przekrojów.

W przypadku zamówienia inwentaryzacji, oprócz materiałów filmowych oraz zdjęć zapewniamy program autorski w którym :

 • Istnieje możliwość zlokalizowania miejsca z filmu na mapie.
 • Przewinięcia filmu do konkretnej lokalizacji wskazanej na mapie.
 • Wykonania pojedynczych zdjęć z filmu lub zdjęć o zadanym interwale czasu.
 • Równoczesne odtwarzanie zsynchronizowanych filmów z postępów inwestycji włącznie z możliwością ich zatrzymania i przewijania oraz wykonania zdjęć porównawczych.
 • Podgląd kilometraża trasy.

W przypadku filmów reklamowych zapewniamy profesjonalnego lektora.